Ing. Sergej Kozlík


kozlik


ING. SERGEJ KOZLÍK
poslanec EP za ĽS - HZDS, dec.1994 - jan.1998 - podpredseda vlády a minister financií SR, jún 1992 - mar. 1994 - podpredseda vlády

Priebeh zamestnaní:
1990 Protimonopolný úrad SR, riaditeľ výkonného odboru
1988 Ministerstvo financií SR, vedúci odd. cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien
- Slovenský cenový úrad, rôzne prac. zaradenie, riaditeľ odboru cien priemyslu

Politická činnosť :
december 1994 - január 1998 podpredseda vlády a minister financií SR
november 1993 - marec 1994 podpredseda vlády SR, ekonomický podpredseda HZDS, poslanec NRSR
1992 ústredie HZDS asistent podpredsedu pre ekonomiku, tajomník Ekonomického klubu HZDS, riaditeľ Odboru hospodárskej politiky Úradu vlády SR

Zaradenie v EP:
- Výbor pre rozpočet
- Výbor pre hospodárske a menové veci - náhradník