aromaterapia


 

Pôvod aromaterapie

Pomocou pokusov, omylov a pozorovaniami, akými rastlinami sa živia choré zvieratá, prichádzali naši predkovia na to, že jedenie určitých korienkov, bobulí a listov pomáha zmierniť príznaky rôznych ochorení. Niektoré rastliny mali malé (alebo vôbec žiadne) účinky. Iné rastliny naopak choroby zhoršovali, vyvolávali zvracanie, či dokonca viedli k úmrtiu. Táto vysoko cenená liečebná múdrosť sa stále doplňovala o nové objavy a v zdokonaľovanej podobe sa predávala z jedného šamana na druhého, až sa postupne vyvinula v prírodnú liečbu akú poznáme dnes.
Okolo roku 1920 vykonával francúzsky lekárnik René Gattefossé rôzne pokusy s esenciálnymi olejmi a objavil tak ich široké liečebné možnosti. Keď si pri nehode v laboratóriu popálil ruku, ponoril ju do malého množstva levanduľového esenciálneho oleja. Zázračný účinok levandule na hojenie vlastných popálenín ho priviedol k ďalšiemu skúmaniu a k tomu, že ako prvý v roku 1928 použil vo vedeckom časopise názov aromathérapie. Tým definoval začiatok súčasnej aromaterapie.


Aromaterapia slovami Karla Hadka

Pomocou aromaterapie môžeme nielen liečiť, ale mnohým problémom, vrátane zdravotných, aj predchádzať. A nejde tu len o vôňu. Jednotlivé éterické oleje majú svoje špecifické biochemické zloženie. Obsahujú desiatky až stovky jednotlivých, veľmi rôznorodých, biochemikálií, ktoré pôsobia ako na psychiku, tak na biochemizmus človeka. Ide teda predovšetkým o citlivé prírodné a prirodzené riešenie kozmetických a zdravotných problémov. Aj v aromaterapii platí, že je omnoho ľahšie problémom predchádzať, ako ich liečiť. Jedným zo spôsobov prevencie ochorení je fyziologické ošetrovanie a pestovanie pokožky. Pokožka nie je výmenný obal na krátkodobé použitie. Je jedným z orgánov, ktoré tvorí celok – ľudský organizmus. Práve preto sú aromaterapeutické preparáty úzko späté cez pokožku aj s našim zdravím.


Prečo práve aromaterapia?

Odpoveď je celkom jednoduchá a úplne logická. Človek ako taký sa na planéte Zem pohybuje zhruba jeden milión rokov. Siličnaté rastliny, teda rastliny produkujúce éterické oleje, sú na Zemi preukázateľne stámilióny rokov.
Od prvých krôčikov, kedy sa človek objavuje na našej planéte, je jeho existencia sprevádzaná aromaterapiou a človek ju v jej pôvodnej forme od samého začiatku aj využíva. Či už je to bývanie pod ochranou lesov – ihličnany sú siličnaté rastliny alebo ako súčasť potravinového reťazca – cibuľa, cesnak, petržlen a mnoho ďalších.
Empirické poznatky museli zákonite viesť aj k rozšíreniu ich ďalšieho použitia. Či už v oblasti liečebnej alebo v kozmetike.


Ako pôsobia aromaterapeutické preparáty?

Napriek vysokej účinnosti éterických olejov, treba zobrať do úvahy, že sa nejedná o lieky. Úlohou týchto olejov je optimalizácia funkcií pokožky, regenerácia a posilnenie jej obranyschopnosti, lebo len zdravá pokožka môže byť súčasne aj pekná.
V žiadnom prípade netreba očakávať okamžité prejavy vo forme krátkeho trvania efektu. Trvalých výsledkov sa dá dosiahnuť iba ich pravidelnou a dlhodobou aplikáciou. Kozmetické, rovnako ako aj zdravotné problémy nevznikajú zo dňa na deň, preto nemožno očakávať, že ich odstránenie by mohlo byť otázkou mávnutia čarovným prútikom.